E2a

Sådan måler vibrationer

Lyd, som enten kan være lav, blød eller højt, er skabt af vibrationer. Når et objekt bevæger sig hurtigt frem og tilbage, er luftmolekylerne omkring det forstyrret. Forstyrrelsen bevæger sig væk fra objektet i bølger, som er det, fortolkes som lyd. Vibrationer kan måles med forskellige instrumenter. Måling af mængden af vibration er kritisk i visse industrier og fremstillingsprocesser. Der er følsomme machineries, der kan blive påvirket af for meget vibration. Eksponering for vibrationer af arbejdstagere i forskellige industrier overvåges også som dette vedrører deres sundhed og sikkerhed, mens du arbejder. Bare tænk på en person, som bruger en jackhammer. Forestil dig, hvordan en persons hele kroppen påvirkes af vibrationer produceret af trykluftsbor. Nedenfor er nogle måder at måle vibrationer.

  • En af de almindelige anordninger, der anvendes til måling af vibrationer er et piezoelektrisk accelerometer. Dette instrument bruges i industrier, hvor eksponeringen for arbejdstagerne for vibrationer måles. Anordningen er fastgjort til et vibrerende maskine, der skal analyseres. Hele enheden leveres med en frekvens analysator, en optager, en forstærker og et oscilloskop. Den kraft, der er produceret af vibrationen frembringer et tilsvarende elektrisk signal, der er direkte proportional med mængden af vibration acceleration påføres til instrumentet. Instrumentet læsning er udtrykt i meter per sekund kvadrat.
  • Til roterende maskiner, er en hastighed transducer eller en hastighed pickup anvendes. Instrumentet har en spole af tråd inden. Vibration omsættes til elektrisk energi, som så måles. Hastigheden signal, som produceres i gang cyklus målt svarer til to gange den maksimale værdi. Den anden værdi bør være den samme som den første værdi selv de er i forskellige retninger. Idet hastigheden måles i en retning, skal aflæsningen viser en bølge fra det laveste punkt eller nul til det højeste punkt eller toppunkt af hastigheden. Når du bruger en hastighed pickup til at måle vibrationer i roterende maskiner, er det vigtigt, at du bruger en enhed, hvis svar vil være inden for maskinens forventede vibrationsfrekvenser.
  • Moderne laboratorier anvender mere avancerede og mindre, håndholdte versioner af accelerometer og hastighed transducer i forskellige applikationer. Disse er elektroniske udgaver med grafiske og digitale skærme. Disse værktøjer bruges til at måle følsomme og præcision laboratorieinstrumenter at kalibrere dem.
  • Jordens vibrationer især under et jordskælv måles med en seismograf. Jorden afgiver to slags bølger, overfladen bølge og legemet bølge. Overflade-bølger som navnet antyder rejser på overfladen af jorden, mens kroppen bølgerne bevæger sig gennem jordens lag. Den seismograf har tre penduler knyttet til en base, der understøtter dem. Et pendul registrerer de lodrette bevægelser og de andre to record de vandrette bevægelser. De penduler er forbundet til en optager, såsom en pen, der registrerer intensiteten af jordens bevægelser på papiret under et jordskælv.

Vibration kan både være nyttige og skadelige

Sådan måler vibrationer. En af de almindelige anordninger.
Sådan måler vibrationer. En af de almindelige anordninger.

Vibration kan både være nyttige og skadelige. Det er nyttigt i nogle brancher som transport mineral og sten på et transportbånd anvendes af boring virksomheder, ultralyd rengøring bade, rambukke og konkrete komprimatorer. Det er skadeligt, når fortsat udsættelse for vibrationer kan forårsage maskinens opdelinger samt når kraftige vibrationer påvirker sundhed. Korrekte målinger i begge tilfælde er nødvendigt at gøre vibrationer nyttig i udvalgte brancher og elimineret i andre.